Pretraga

Usluge

Usluge

Servis i sanitacija aparata za vodu

 AQUALINE već duži vremenski period pruža usluge servisiranja i sanitacije aparata za vodu

WEBIZ 1

različitih tipova i od različitih proizvođača.Servisiramo i aparate koji nisu kupljeni kod nas, jer imamo lager rezervnih delova od različitih proizvođača kako kineskih kao što su Angel, MG, Elite, tako i sa zapadnog tržišta Sun Rock,Elkay,Oasis.”

SANITACIJA PREDSTAVLJA POSTUPAK ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA WATERCOOLER APARATA ODNOSNO ISTAKAČA ZA VODU U CILJU POSTIZANJA OPTIMALNOG STANJA HEMIJSKE I MIKROBIOLOŠKE ISPRAVNOSTI, A TIME I SAME VODE ZA PIĆE KOJU KORISTIMO PREKO WATERCOOLER SISTEMA

Svi aparati na kojima se koristi voda za piće moraju minimum jednom godišnje, a preporučljivo je na svakih 9 meseci proći higijenski postupak čišćenja i održavanja kako bi u potpunosti sačuvali visoki kvalitet
vode. Sanitizacija se vršiti isključivo u našem servisu, dok se za to vreme korisniku ostavlja drugi

Prljav grejač
Prljav grejač

aparat,kako bi korisnik mogao i dalje nesmetano konzumirati vodu bez prekida dok se na njegovom aparatu ne uradi sanitacija. Ova usluga važi samo za korisnike koji su sa nama sklopili ugovor o korišćenju vode i aparata.

Naša servisna služba dolazi po aparat i vraća ga korisniku nakon izvršene sanitacije.
Prilikom svake zamene balona, poželjno je da se spoljna kontaktna površina na aparatu i balonu prebriše čistom suvom krpicom, po mogućnosti natopljenom alkoholom ili tretira nekim dezificijentom.
Takođe, česmice i posuda ispod njih moraju se redovno prazniti i čistiti iz preventivnih razloga.

Fotografije aparata za vodu na servisu 

Pogledajte šta se dogodi ukoliko redovno ne održavate svoj aparat za vodu u ovlašćenom servisu: