Pretraga

Reference

21 godina tradicije
“Aqualine” je firma koja se od 2001. godine bavi distribucijom vode za piće u povratnoj ambalaži i uvozom i prodajom aparata za vodu (Water Cooler-a). Za tih 20 godina smo uspostavili saradnju sa velikim brojem zadovoljnih klijenata. O visokoj reputaciji, koju je firma stekla tokom 20 godina rada, dovoljno govori duga referentna lista zadovoljnih klijenata među kojima su : doo ’’Valor’’, AD ’’General Solution SLN”, doo ’’Univerexport’’, VTŠ Zrenjanin, Tehnički fakultet ’’Mihajlo Pupin’’, JP ’’Srbijagas’’, “Begej Shipyard Group’’, NIP ’’Zrenjanin’’, ” China Road and Bridge Construction’’, “Dast Inox”, “Junior Securiti”, ” Euro Agri”,… kao i veliki broj škola, firmi i domaćinstava, odnosno fizičkih lica.
Referentna lista

Skinite našu referentnu listu u PDF-u